Tota activitat humana té repercussions sobre el medi ambient, ja sigui de forma directa o indirecta, i el tèxtil no n’és una excepció.

Per avaluar l’impacte ambiental d’aquesta activitat, hem de partir de la matèria primera, veure el recorregut que fa per transformar-se en un teixit fins que aquest acaba la seva vida útil. En la mesura que el coneixement científic i la valoració dels efectes sobre el medi ambient s’han fet evidents, els fabricants i els governants han pres consciència i, de mica en mica, els governs han anat generant normatives i mecanismes per preservar el medi ambient.

Amb les normatives no n’hi ha prou si els fabricants no incorporen procediments i productes no contaminants, i la recerca no aporta solucions factibles. En definitiva, a més de la voluntat, cal que hi hagi les solucions científiques i tecnològiques, així com els recursos econòmics per aplicar-les.

Aquest és un fet diferencial entre els fabricats de la Unió Europea, amb lleis molt exigents respecte al medi ambient, i els dels països en desenvolupament, on no hi ha normatives o bé són molt laxes. Per tant, els costos de treballar amb normatives respectuoses amb el medi ambient són elevats i repercuteixen en el preu final del producte que acaba pagant el consumidor.

Ara bé, en els països en vies de desenvolupament o del tercer món aquestes lleis no existeixen o són molt laxes, per tant, localment no es fa cap tractament dels agents contaminants, malmetent el medi ambient i la salut de les persones i, per tant, sense repercussió en el preu final del producte. Es produeix doncs una situació de desigualtat, afegida a la de manca de regulacions laborals, que fa que els costos de fabricació en aquests països siguin extremadament baixos comparats amb els d’aquí, però amb costos ambientals i de salut importantíssims.

Si ens centrem en el procés tèxtil pròpiament dit ,els elements sensibles de produir afectació al medi ambient estan relacionats, bàsicament, amb la contaminació de les aigües i en els residus industrials, i de forma genèrica amb els relacionats amb l’ús de l’energia.