El rentat es duia a terme a la barca de neteja, una màquina que, de forma contínua i en diverses etapes consecutives, rentava la llana.

En la primera etapa, el recipient només contenia aigua calenta, a uns 30ºC. La segona etapa consistia a sotmetre la llana a una dissolució d’oleïna amb aigua en tres recipients consecutius. L’oleïna és un producte de l’oli d’oliva que dissol el greix de la llana, la lanolina, que s’aprofita per a l’elaboració de productes cosmètics. Al cinquè recipient, només amb aigua a una temperatura de 60ºC, es procedia a l’esbaldida.

A continuació,la llana passava al túnel d’assecatge amb aire calent, i en sortir era embalada de nou per al seu transport.

Entre el procés de batuda i de rentat, de 100 kg de llana en brut, es perdien 65 kg i només en quedaven disponibles 35 kg.