Abans de posar en marxa el teler, cal preparar-lo amb el fil: el plegador de l’ordit i els lliços i les bitlles plenes a la llançadora.

L’ordit

L’ordit es prepara en una màquina específica: l’ordidor. Es tracta de disposar centenars de fils ben ordenats en paral·lel i amb una longitud considerable, ben enrotllats, en un plegador. Per formar l’ordit, prèviament s’han de preparar els rodets de fil a partir dels quals l’ordidor estirarà el fil.

La preparació de l’ordit és una tasca que cal fer amb molta atenció. Els rodets es preparen específicament amb la màquina d’omplir rodets, a partir de les bobines de les contínues o les madeixes de l’aspi. Una de les dites de l’època diu: “Peça ben ordida és mig teixida”.

Els rodets s’instal·len a l’ordidor, i es fan passar per les pintes fins la bota, on es va embolicant l’ordit. Després es passa al plegador, que anirà al teler. L’ordit exposat consta de 480 fils.

El següent pas consisteix a passar cada un dels fils de l’ordit, mantenint l’ordre, a través de la baga del lliç i entremig de les pues. Aquesta operació s’ha de fer a mà amb molta atenció i habilitat. El conjunt del plegador de l’ordit, els lliços i la pua es porten al teler.

La bitlla i la llançadora

En el teler, la llançadora desplega la trama al llarg del seu recorregut enmig de l’ordit. El fil de la llançadora està en una bobina de fil anomenada bitlla, que està inserida al seu interior. Les bitlles es preparen amb una màquina especial per passar dels rodets o de bobines a la bitlla.