La transmissió per cadena es fa entre rodes dentades a les dents de les quals s’encaixen els rodets de la cadena. La cadena està formada per rodets enllaçats per baules metàl·liques. Aquest sistema permet la transmissió a llarga distància de forces molt grans evitant la possibilitat del lliscament. La cadena no suporta velocitats altes, és sorollosa i necessita manteniment, especialment la lubrificació.

Pel que fa a les relacions entre velocitats i moments es regeix per les mateixes expressions que la transmissió per corretja, però en lloc de referir-nos al radi o diàmetre de les rodes dentades, es té en compte el nombre de dents de cada una de les rodes, aleshores les expressions queden:
Transmissió multiplicadora:
Transmissió reductora: