La transmissió per engranatges es realitza per contacte directe entre rodes dentades que engranen entre elles, de manera que no hi ha cap element intermediari per al seu moviment. Els engranatges s’empren quan els eixos entre els que s’ha de transmetre el moviment són molt propers. A través de les rodes dentades es poden transmetre grans esforços.

Les dents de les dues rodes han de tenir unes característiques especials per a que encaixin perfectament al llarg de tota una volta. El paràmetre que defineix la possibilitat que les rodes engranin és el mòdul.

Dues rodes dentades amb el mateix nombre de dents.

L’engranatge conduït té el doble de dents que la roda motriu.

Les expressions que relacionen els diferents valors de la transmissió per engranatges rectes són:

Transmissió multiplicadora:

Transmissió reductora:

Cal notar que les rodes giren en sentit contrari. Per obtenir un sentit de gir s’han de posar tres rodes en tres eixos diferents.