La maquinària tèxtil i la màquina de vapor estan constituïdes pel multitud de mecanismes que fan possible la tasca per a la que han estat dissenyades. La tecnologia mecànica va tenir un paper decisiu en l’impuls de la industrialització al segle XIX, en ser la base dels enginys aplicats a telers, ordidors, etc. Molts d’aquests han estat funcionant durant molts anys i s’han abandonat pel seu envelliment tecnològic a l’aparèixer innovacions més interessants.

Per a que d’una màquina n’obtinguem la funció desitjada el moviment ha de ser l’adequat pel que fa a velocitat, el sentit, la direcció, la força, el desplaçament. Això s’obté per mitjà de diversos mecanismes, des de simples palanques fins a complicats trens d’engranatges o mecanismes articulats.

Amb aquests mecanismes es pretén obtenir:

  • Una trajectòria determinada.
  • Una velocitat específica.
  • Una força o moment de forces.