El vapor Aymerich, Amat i Jover va iniciar la seva activitat fabril a Terrassa l’any 1908, època que coincideix en un moment de plena expansió de la indústria tèxtil a Catalunya, fruit de la revolució industrial.

La interpretació d’aquest espai fabril ha de fer-se en el context social, econòmic i polític de principis del segle XX.