Quan la tela surt del teler, abans d’arribar al procés de la confecció, pot seguir diferents processos d’acabament, ja sigui per afegir-hi noves propietats com per millorar-ne la qualitat.

El tenyit

Un dels tractaments clàssics que pot aplicar-se a un teixit, si no s’ha fet abans en el fil, és el de donar-li color amb el tenyit. En aquest procés, es tracta de fixar un color en el teixit que proporciona un colorant. Els colorants es preparen amb pigments o tints d’origen natural o bé d’origen sintètic. Els fils i els teixits que s’han de tenyir se submergeixen en una dissolució d’aigua i colorant durant un temps perquè les substàncies que proporcionen color quedin absorbides i fixades a la fibra. A continuació, s’esbaldeix amb aigua per deixar el teixit lliure del colorant que no ha quedat fixat i es posa a assecar.

La indústria dels acabats requereix grans quantitats d’aigua, motiu pel qual a les indústries tintoreres se les anomenava ram de l’aigua. Un dels problemes més greus d’aquestes indústries ha estat la contaminació de les aigües per l’abocament incontrolat dels tints. Els colorants poden contenir components contaminants que no són biodegradables, amb metalls com el cadmi o l’arsènic.

El batanat

El batanat consisteix a compactar el teixit de llana per provocar-ne l’enfeltrament. És una tècnica molt antiga que s’aplicava en batans moguts per la força de l’aigua dels rius.

El teixit es mulla i es comprimeix al passar enmig de corrons, de forma que se n’augmenta la densitat. Aquest teixit presenta un aïllament tèrmic més gran, adequat per confeccionar peces d’abric.

Perxa de cardots

La perxa de cardots és una màquina que disposa d’un gran cilindre recobert de cards que quan passa una tela per la seva superfície n’estira les fibres de llana i hi deixa un tacte pelut. 

Altres acabats

Els tractaments d’acabat esmentats són els presents a l’exposició “La fàbrica tèxtil”, però nn’hi ha d’altres que proporcionen a les fibres i els teixits millors propietats químiques o mecàniques com l’aplicació d’aprests, el planxat, etc.

El repassat final

Quan el teixit ja ha fet tot el seu procés d’acabats, es fa una inspecció ocular final per detectar les irregularitats que poden fer baixar el preu de la peça. Sempre que es pugui, es procura reparar-les.

Era comú que les empreses encarreguessin aquesta tasca a cases particulars, feina que feien les dones. L’ofici de repassadora requeria molta paciència, agudesa visual i destresa manual.