La transmissió per engranatges cònics s’utilitza quan la transmissió s’ha de realitzar entre eixos que es creuen perpendicularment, i per tant, el moviment de sortida es genera en un pla perpendicular al d’entrada. Els engranatges cònics tenen les dents entallades per tal de fer contacte en un angle determinat i poden ser rectes o bé helicoïdals.

Les dents de les dues rodes han de tenir unes característiques especials per a que encaixin perfectament al llarg de tota una volta. El paràmetre que defineix la possibilitat que les rodes engranin és el mòdul.

Les expressions que relacionen els diferents valors de la transmissió per engranatges cònics són:

Transmissió multiplicadora:
Transmissió reductora: