La transmissió per corretja és un sistema flexible i molt apropiat per a la transmissió del moviment a llarga distància que permet variar fàcilment la relació de transmissió i també el sentit de gir. La seva senzillesa està en la utilització de politges com element solidari als eixos de gir i en el sistema d’enllaç per corretja, la qual pot tenir diverses formes i materials segons el moment històric i la seva aplicació específica en una màquina. La corretja, en ser elàstica, absorbeix les tensions que es produeixen en les fases d’acceleració i desacceleració que es produeixen en el sistema, alhora que pot lliscar sobre les politges. És silenciosa i requereix poc manteniment.

Aquest era el sistema enprat per transmetre l’energia de la màquina de vapor o de la turbina hidràulica al sistema d’embarrats i des d’aquests a cada una de les màquines.

En el sistema de politges les dues politges giren en el mateix sentit:

Si la corretja va creuada, el sentit de gir és contrari en les dues politges:

En els casos anteriors, la velocitat de rotació de la politja conduïda és la mateixa que en la politja conductora, ja que els diàmetres són idèntics. També podem dir el mateix del parell de forces exercides. Per tant, les relacions matemàtiques d’aquest sistema són:

Si considerem que la politja 1 és la conductora o motriu i la 2 la politja conduïda la freqüència de rotació, la velocitat i parell de sortida són:

Si la politja motriu és de major diàmetre que la politja conduïda, s’obtè un sistema multiplicador, és a dir, la velocitat de rotació de la politja conduïda és més gran que la de la politja conductora o motriu, en canvi el parell de sortida és menor.

Si la politja motriu és de menor diàmetre que la politja conduïda, s’obtè un sistema reductor, és a dir, la velocitat de rotació de la politja conduïda és més petita que la de la politja conductora o motriu, en canvi el parell de sortida és menor.