Ovelles pasturant. Font: Pexels

La llana s’extreu de les ovelles a través del procés anomenat esquilada, que consisteix a tallar els pèls arran de pell, formant una sola peça o velló. El velló obtingut pot pesar entre 1 i 3 kg i en algun cas pot arribar als 4 kg. L’esquilada es du a terme a final de primavera, durant els mesos de maig i juny.

El velló es manté unit per l’encreuament de les fibres i per la presència de greixos, i arrossega també terra, excrements i residus vegetals. A continuació, la llana s’ensaca per transportar-la a les filatures.

Per a més informació:

Vídeo “Esquilada” de l’exposició “La fàbrica tèxtil” del MNACTEC