Les carboneres són els dipòsits on s’emmagatzemava el carbó en els vapors. Al vapor Aymerich, Amat i Jover, es troben sota terra, en el pati principal de la fàbrica. A través de les trapes que hi ha al pati, s’hi abocaven els carros de carbó provinents de l’estació del Nord, a on arribava el carbó des del port de Barcelona.

A les quatre carboneres de la fàbrica hi cabien 600 000 kg de carbó. El trasllat del carbó als fogars es feia manualment, usant pales, coves i carretons. La feina dels carboners era molt dura per l’esforç físic que havien de fer, i especialment per la concentració de la pols del carbó que era present a l’aire i els provocava malalties respiratòries.

L’accés als fogars de les calderes era al mateix nivell que les carboneres. Una de les calderes està elevada respecte a les carboneres, cosa que obligava a pujar el carbó amb vagonetes i l’ajuda de politges.