A les fàbriques tèxtils, la major part dels oficis estaven relacionats directament amb el procés tèxtil: sortejadors i sortejadores, teixidors i teixidores, filadores, metxeres, bitllaire, bataners, contramestre, tintorers, aprestadors, etc.

Però, a més, eren necessari altres professionals imprescindibles per al funcionament de la fàbrica. Les fàbriques de certa envergadura com el vapor Aymerich, Amat i Jover disposaven d’un equip complet d’oficis que vetllaven pel manteniment i reparació de les màquines. Així, era comú trobar fusters, serrallers, manyans, electricistes, maquinistes, paletes, etc., que havien de procurar mantenir a punt les màquines tèxtils, els embarrats, la màquina de vapor o l’edifici.

En la part de gestió i comandament, per sota de l’amo, hi havia el director de la fàbrica, que al seu torn delegava en els encarregats de secció i els contramestres. En la part administrativa, hi havia el comptable i l’escrivent, entre d’altres, que s’encarregaven de dur la gestió econòmica i administrativa. Tots ells eren de confiança de l’amo.

Per vetllar l’accés a la fàbrica, el porter era l’encarregat de verificar les entrades i sortides del personal i dels vehicles amb mercaderies durant el dia. De nit, el sereno vigilava l’edifici per evitar robatoris i estava al cas de possibles incidències a la fàbrica.

Els oficis s’aprenien en el lloc de treball. Quan els nois i noies entraven, molt jovenets, a la fàbrica ho feien en qualitat d’aprenents. Al costat d’un treballador o treballadora experimentats, aprenien l’ofici.

La necessitat creixent de tècnics qualificats per atendre la tecnificació de la indústria tèxtil i auxiliar va desembocar en la creació del Palau d’Indústries o Escola industrial (1901) a Terrassa, amb l’edifici construït també per l’arquitecte Lluís Muncunill. L’any 1904 comptà amb 125 alumnes, la major part vinguts de fora de Terrassa. Actualment, aquest edifici acull l’Escola d’Enginyeria Tècnica del Campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya, que durant molts anys ha estat un referent mundial en la formació de tècnics tèxtils.