El batuar forma part del procés de preparació previ del filat. S’encarrega de separar i d’esponjar els flocs de llana provinents del sorteig. A més elimina les restes vegetals i les pedretes que puguin portar els flocs.

La llana s’introdueix a través de la cinta transportadora que l’arrossega a l’interior. Al final de la cinta dos cilindres dentats que giren en sentits contraris atrapen els flocs i els fan entrar. A l’interior del batuar hi ha un gran cilindre o tambor amb rengleres de punxes. Així s’espolsa la llana que perd gran part de les impureses que cauen a través del reixat inferior.