L’ordit és l’element previ al tissatge i de molt delicada preparació ja que el resultat del teixit depèn en gran manera d’aquest. Una de les dites més conegudes del tèxtil posa de manifest la seva importància: Peça ben ordida és mig teixida.

L’ordidor parteix de rodets de fil, tants com calgui per a l’amplada que hagi de tenir la peça teixida, i ha de situar tots els fils en paral·lel i enrotllar-los curosament en la bota. En una segona etapa, l’ordit s’ha de passar de la bota al plegador o cilindre que alimenta el teler. Quan a la peça teixida s’han d’obtenir efectes de color, els fils de l’ordit s’ordenen en faixes de colors.

La màquina d’omplir rodets

La màquina d’omplir rodets és una màquina auxiliar i prèvia a l’ordidor. Els rodets que alimenten l’ordidor es preparen a partir de les madeixes de fil fetes a l’aspi i que han passat per la barca de tint. És una màquina de concepció simple que prepara simultàniament un conjunt de rodets.