L’obridora forma parta del procés de la preparació prèvia de la llana per a la filatura. S’encarrega d’obrir i d’esponjar els flocs de llana que ja han passat pel procés de rentat.

La llana s’introdueix a través de la cinta transportadora que l’arrossega a l’interior. Al final de la cinta dos cilindres dentats que giren en sentits contraris atrapen els flocs i els fan entrar. A l’interior de la obridora hi ha un gran cilindre o tambor amb moltes rengleres de punxes que estiren i separen les fibres de llana.

L’obridora va produir molts accidents a l’atrapar mans i braços de les treballadores i treballadors que la feien funcionar. per aquest motiu, se la coneixia popularment amb el nom de diable o llop.