El gil forma part de la filatura de llana pentinada o d’estam destinada a teixits de qualitat i, per tant, d’alt valor afegit.

En el procés de llana pentinada, les metxes se sotmetent a diferents processos d’estiratge i paral·lelització, alhora que s’extreuen les fibres més curtes. El fil resultant pot ser molt més prim i tenir una gran resistència per la presència exclusiva de fibres llargues.

El gil s’alimenta de bobines de cintes procedents de les cardes. El resultat final és una cinta més neta, amb fibres llargues i paral·leles i amb més densitat. Per això, el gil, parteix de diferents cintes d’entrada, concretament de sis, que després de passades per diferents pintes que van alineant les fibres, les acaba ajuntant a través d’un embut giratori o brocal per obtenir una sola cinta amb més densitat i les fibres alineades i retorçades. La cinta final s’enrotlla uniformement en una bobina per passar a la pentinadora.