El batan de cilindres aplica un tractament d’acabat per modificar l’aspecte i el tacte del teixit de llana. El batan compacta les fibres del teixit aconseguint que estigui més atapeït i sigui més gruixut. S’empra en la confecció de mantes i de vestimenta d’abric. La tela així obtinguda té un cost més elevat per la major densitat de llana i pel tractament afegit.

El batan consta d’una cambra a l’interior de la qual hi ha dos cilindres enmig dels quals circula el teixit embolicat sobre ell mateix en forma de corda. Aquests cilindres presionen fortament el teixit i alhora el fan circular. Al fons del batà es diposita aigua per millorar el procés de batanatge. En alguns casos realitzava un procés de rentat.