La carda metxera té per objectiu transformar la napa en metxes per passar al procés final de filatura. Les metxera divideix la napa en diferents cintes que enrotlla en dos conjunts de bobines.

Treballa amb el mateix sistema de cilindres que la carda obridora però el cilindre final separa la napa en rengleres que es condensen formant metxes. Aquest cilindre té franges amb pues i franges sense, així arrossega i separa la napa en cintes o metxes.

En el procés final de bobinatge es dóna una petita tensió a la napa per tal de provocar-ne el seu estirament i una lleugera torsió. A la sortida s’obtenen dues rengleres de bobines en eixos paral·lels.

En la filatura de carda o assortiment les metxes passen directament a la contínua de filar. El fil així obtingut conté una barreja de fibres de diferents longituds i té un aspecte pelut.