Els teixits que surten de la barca de tint s’han d’escòrrer per eliminar l’aigua empapada. La centrifugadora consta d’una cistella interior foradada on es diposita la peça de roba. La cistella gira a gran velocitat i l’aigua és expulsada a l’exterior per la força centrífuga a que se sotmet el teixit. El recipient exterior recull l’aigua expulsada i després es buida.

El mecanisme per transmetre el gir des de la politja d’entrada a la cistella es fa a través d’un mecanisme cònic de fricció que permet cert lliscament.