La carda obridora inicia el procés de la filatura a partir de fibres curtes o assortiment. Rep la llana rentada i confecciona un vel o napa en el qual les fibres de llana queden estirades i entrellaçades entre elles formant un llençol. També s’eliminen les impureses que hagin quedat enredades.

La llana s’introdueix a través de la cinta transportadora que l’arrossega cap els cilindres de la carda. Els cilindres estan recoberts de pues que arrosseguen i estiren les fibres de llana.

El cilindre de més diàmetre és el tambor, a la part exterior del qual giren, en sentit contrari i a més velocitat, uns cilindres de diàmetre més petit que tenen funcions diferents. Les pues dels cilindres són d’acer, flexibles, i no hi ha contacte entre les de diferents cilindres. El cilindre treballador gira a poca velocitat i facilita l’estirament de les fibres, en canvi el cilindre descarregador gira molt ràpid i té la missió de dipositar les fibres sobre el tambor per a que passin al cilindre següent. Sobre el tambor es va formant la napa i es va alimentant de fibres que hi dipositen els cilindres treballadors.

Finalment, hi ha el cilindre llevador que treu el vel del tambor amb unes pues llargues i fines. Una pinta oscil·lant separa el vel del llevador i el treu cap a l’exterior, al cilindre napador on es va enrotllant per passar a la fase següent.