El teler d’espasa rep aquest nom pel fet de que l’impuls a la llançadora el dóna una palanca en forma d’espasa, accionada per un sistema de lleva. La part superior de l’espasa arrossega i impulsa la llançadora a través de la guia.

A la part posterior del teler es fixa el plegador de l’ordit, del qual fil a fil es passa a través de les pues de cada un dels lliços. Aquesta és una feina molt laboriosa i delicada que cal realitzar amb molta cura atès que els fils de l’ordit s’han de mantenir en paral·lel i ordenats en els diversos lliços.

Els lliços es mouen alternativament alçant o baixant els seus fils per formar la calada o espai per on ha de passar la llançadora. Aquesta, per allà on passa, deixa el fil de la bitlla i va format la trama. El moviment alternatiu dels lliços i el pas del fil de la trama van formant l’entramat del teixit.

A continuació la pinta arrossega i compacta el fil de la trama per obtenir el teixit o tela que es va enrotllant en el plegador.