Per obtenir fils de color cal sotmetre’ls al procès del tint. Per a que el tint acoloreixi el fil uniformement ha de penetrar a totes les fibres.

L’aspi, a partir dels fusos obtinguts del procès de la filatura, desenrrotlla el fil del fus i el prepara en forma de madeixa de manera que aquest queda esponjat. La madeixa es penja en les barques de tint per a que absorbeixi el pigment i una vegada seca es torna a bobinar-la.