La taula de repassar és on es fa una revisió final de la tela per detectar i arreglar els desperfectes amb els quals pot haver quedat, com taques, nusos, forats, etc. Aquesta inspecció final requeria molta agudesa visual, molta concentració i habilitat manual la qual era realitzada per dones.

Quan la tela ja estava inspeccionada, amb la mateixa taula es procedia al plegat amb ajuts mecanitzats per facilitar aquesta operació. Finalment la tela era lliurada al magatzem a punt per a la seva venda.